Zorba - Affinity Designer, Affinity Photo

INFORMACJE O PROJEKCIE

Taniec Zorby. W filozofii Arystotelesa i jego naśladowców – piąty najdoskonalszy z żywiołów, różny od ziemi, wody, powietrza i ognia.